неделя, 21 април 2024 г.

Срив в икономиката ни от 10% за 3 месеца

Срив в икономиката на страната от 9,8% отчита Националният статистически институт за последните 3 месеца.

Брутният вътрешен продукт на България за второто тримесечие на 2020 г. в номинално изражение достига 27.058.4 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2020 г. е 23.510 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21.345 млрд. лева. През второто тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 5.114.8 млрд. лв. и заема 18.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Спрямо първото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 9.8%. За същия период брутната добавена стойност намалява с 8.6%.

Сред основните причини за регистрирания икономически спад спрямо първото тримесечие са намалението на износа на стоки и услуги с 23.4% и намаленото брутообразуване на основен капитал – с 4.3%.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html