събота, 20 април 2024 г.

Как от 198 гласуват 237?

Десислава АТАНАСОВА
„Отново споделям любима снимка, но в друг контекст.
Струва ми се, че е безкрайно наложително, да се обяснят текстовете на Конституцията и ПОДНС.
Коментарите от вчера:
– Защо в дясната част на таблото е изписано 198, а гласувалите са 237?
– Кой е гласувал с чужда карта?
Както и вчера поясних:
– за откриване на заседание на НС е необходима регистрацията на 121 народни представители- 1/2 от НС + 1
– за успешен вот на недоверие – минимум 121 „ЗА“
В конкретика за вчерашното гласуване:
– 198 – първоначална регистрация
– 237 – при гласуване на вот на недоверие
– 3 – неприсъствали в НС и при двете процедури
Резултат:
– 102 „за“ вот на недоверие/ против правителството/ БСП +ДПС
– 124 “ против“ вот на недоверие/за правителството/
– 11 “ въздържали се“
# На незнаещите – знание, на заблудените – истината!
КОНСТИТУЦИЯ
Чл. 81.
(1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Народното събрание открива заседанията си и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители.
(2) Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство.
(3) Гласуването е лично и явно, освен когато Конституцията предвижда или Народното събрание реши то да бъде тайно.
Чл. 89.
(1) Една пета от народните представители може да предложи на Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет. Предложението е прието, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.
ПОДНС
Чл. 52. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от народните представители.
(2) Проверка на кворум се извършва чрез компютризираната система за гласуване преди откриване на заседанието.
Чл. 70. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите народни представители, освен ако в Конституцията е предвидено друго.
П.П Няма необходимост от конспиративни теории, а от знание!
Конституцията е приета от Седмото Велико Народно събрание и е в сила от 13.07.1991.
Част от коментиращите НЕ са били родени през 1991 година, друга част вероятно вече 29 години, НЕ познават основният закон в парламентарната република, а третата част…. много държат Иво Христов да е прав.“
Разяснение на „мистерията“ направи още вчера депутатът от БСП Александър Симов:
„Регистрацията се прави, за да се види дали има необходимия кворум – 121 депутати, без които не може да почне заседание. Председателката бърза да спре регистрацията веднага след набирането на тази бройка, защото това позволява решенията след това да се взимат с по-малко гласове – 61 гласа са достатъчни. Правилникът позволява така игричка.“
(коментарът е от личния фейсбук профил на Десислава Атанасова, депутат от ГЕРБ, правописът е запазен – б.р.)

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html