20.7 C
София
понеделник, 20 март 2023 г.

„Топлофикация – Габрово“ връща пари заради студени радиатори

снимка: БГНЕС

Габровската топлофикация ще връща пари на своите абонати. Честите прекъсвания и влошеното качество на топлоснабдяването на клиентите на „Топлофикация – Габрово“ от началото на отоплителния сезон са в резултат на настъпили аварии в генериращите мощности и топлопреносната мрежа, съобщи Бг Он Еър.

Непланираното спиране на тези мощности е довело до преустановяване на подаването на топлинна енергия към клиентите на дружеството. Това са изводите от извънредната проверка на КЕВР.

Основен предмет на проверката беше изпълнението на лицензионните задължения на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, вкл. изясняване на причините за възникналите проблеми с качеството на топлофикационната услуга през периода 01.11.2022 г. – 20.01.2023 г.

В резултат на настъпилите аварии в топлоизточника топлопреносната мрежа е останала недогрята, което е причината през периода клиентите да не са получавали качествена топлофикационна услуга. Друг основен фактор за честите прекъсвания на топлоподаването е недоброто състояние на топлопреносната мрежа. От регистрираните през целия период 21 прекъсвания на топлоснабдяването 16 били са в резултат на аварии по мрежата.

За периода на проверката общият брой на подадените жалби, свързани с качеството на топлоснабдяването, е 12.

Независимо, че прекъсванията на топлоподаването са били за период по-малък от 48 часа, при което дружеството не е дължало изплащане на неустойка на клиентите си, „Топлофикация – Габрово“ ЕАД е предприела мерки за обезщетяване на всички потребители – с 20 % за декември и 30 % за януари.

В доклада на КЕВР е установено, че в бизнес плана на дружеството не са планирани инвестиции през 2022 г. и такива не са извършени. Като причина за това от „Топлофикация-Габрово“ е посочена липсата на финансови средства.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html