5.5 C
София
четвъртък, 23 март 2023 г.

Подпомагат малки и средни български фирми с от 50 000 до 500 000 лева

Процедура за помощ на малки фирми, разработващи иновации, ще бъде отворена през март по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП), съобщава Министерството на иновациите и растежа.

Общата стойност на мярката, насочена към микро, малки, средни и големи предприятия е 128 млн. лв., а ПКИП е с общ бюджет 3 млрд. лв. Големите предприятия, включително такива с до 3000 души персонал, са допустими за подкрепа единствено в сътрудничество с малки и средни предприятия. Очаква се процедурата да бъде обявена за обществено обсъждане през февруари, да стартира март, а кандидатстването по нея да продължи до септември.

Министерството на иновациите и растежа ще финансира български компании със средства от 50 000 лв. до 500 000 лв. Максималният интензитет на помощта (т.е. делът от сумата на проекта, която ще се изплаща) е от 25 на сто до 60 на сто в зависимост от категорията на предприятието, мястото на изпълнение на проекта и др.

Целта е да се предостави фокусирана подкрепа на български предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027). Тематичните области по ИСИС са „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, която да се отнася към производство на стоки и предоставяне на услуги. Ще се подкрепят дейности за извършване на изследвания, измервания, изпитвания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработваната иновация. Допустими по процедурата ще са и дейности по защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Министерството на иновациите и растежа припомня, че ще отвори 10 процедури през 2023 г. за над 1,7 млрд. лв. по три направления – Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) и новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 (ПНИИДИТ). 1,2 млрд. лв. от предвидената сума ще е на разположение за кандидатстване от българските компании още през първите шест месеца на тази година.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html