20.7 C
София
петък, 2 юни 2023 г.

Омбудсманът: Липсата на информация за „умните“ топломери нарушава правата на хората

Диана Ковачева, омбудсман, кадър Нова телевизия

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебните министри на енергетиката Росен Христов и на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, в която настоява да се организира информационна кампания за битовите клиенти на топлофикационните дружества в сгради – етажна собственост във връзка с ангажиментите им по подмяна на уредите на радиаторите и водомерите за топла вода с т.нар. „умни уреди“, които се  отчитат дистанционно. С преоборудването ще се решат проблемите, свързани с осигуряването на достъп до жилищата за отчитане на потреблението. Преоборудването е и условие, за да отпаднат годишните изравнителни сметки, които сега създават огромни неудобства и неясноти.

Поводът за новата препоръка са сигнали от граждани – битовите клиенти, които показват недостатъчна информираност за правата и задълженията им, свързани с изпълнението на законовите изисквания за преоборудването на жилищата и дигитализацията на устройствата като цяло.

Припомняме, че омбудсманът вече поиска държавата да подпомогне с евросредства около 572 хиляди домакинства, които в срок до 1 януари 2027 г. са задължени да преоборудват инсталациите за отопление и топла вода в жилищата си със средства за дялово разпределение на топлинната енергия с дистанционно отчитане.

„Въпреки дадения времеви срок, преоборудването на топлоснабдените жилища с радиаторни разпределители и с водомери за топла вода с дистанционно отчитане вече се извършва с ускорени темпове, предвид изискването на чл. 140, ал. 7 от Закона за енергетиката – при монтиране на нови средства за дялово разпределение същите да бъдат с дистанционно отчитане. През тази и през следващата година изтичат гаранционните и експлоатационните срокове на хиляди средства за дялово разпределение на топлинната енергия“, пише проф. Ковачева.

Тя подчертава, че въпросното преоборудване с „умни уреди“ е свързано със значителни финансови разходи и извънредни организационни усилия от тяхна страна, алармира, че са налице предпоставки за нарушаване на основни права на гражданите – правото на информация, правото на индивидуален избор и правото на качествена услуга.

Омбудсманът обобщава основните оплаквания на гражданите – потребителите получават предписания от топлинните счетоводители за ускорено поставяне на новите устройства за дистанционно отчитане преди изтичането на гаранционните и/или експлоатационните срокове на старите уреди. Хората са недоволни и от поставянето на къси срокове за изпълнение на предписанията от топлинните счетоводители, което не им позволява да потърсят и да намерят най-добрите за тях оферти за уредите и за свързаните с тях услуги.

Освен това гражданите са затруднени в достъпа до информация за цени, гаранционни срокове, възможности за сервиз и друга важна потребителска информация за радиаторните разпределители и водомерите за топла вода с дистанционно отчитане. Недостатъчна е и информацията за измененията на цените на услугата „дялово разпределение на топлинната енергия“ след преоборудването на жилищата с уреди с дистанционно отчитане на топлинната енергия. Друг проблем е конфликтът между интересите на ВиК операторите и топлинните счетоводители кой да достави и да монтира водомерите за топла вода с дистанционно отчитане.

„Поради слаба информираност относно разпоредбата на чл. 140, ал. 8 от Закона за енергетиката, клиенти приемат монтаж на водомери за топла вода с дистанционно отчитане от ВиК оператор и впоследствие научават, че това е в нарушение на законовия текст и топлинният счетоводител няма да приеме за валидни показанията на тези водомери“, пише омбудсманът.

В допълнение посочва, че в някои случаи при смяна на водомери за топла вода от топлинния счетоводител се забавя предоставянето на информацията за новите уреди към съответния ВиК оператор.

Изтъква, че има и противоречива практика относно предоставянето на данни от топлинните счетоводители на ВиК операторите за дистанционно отчетените данни за топла вода.

„Добри са примерите на сключени между дружествата споразумения за обмен на данните без допълнителни плащания от клиентите. В други случаи обаче, се поставя условие за допълнителни плащания за тази услуга“, отбелязва проф. Диана Ковачева.

Затова тя е категорична, че е необходимо своевременно изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването (Наредба за топлоснабдяването) и Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Наредба № 4).

Омбудсманът иска да бъде определен срок, в който топлинните счетоводители трябва да предоставят на ВиК операторите данните на сменените водомери за топла вода и предлага този срок да бъде 5 работни дни.

Настоява да бъде уредено сключването на споразумения за обмяна на информация между топлинните счетоводители и ВиК операторите относно показанията на водомерите за топла вода с дистанционно отчитане, като не се допуска обвързването им с финансови тежести за битовите клиенти.

Обръща внимание да се уеднакви срокът за извършване на проверка на индивидуалните водомери, като посочва, че съгласно чл. 34а, ал. 5 от Наредба № 4 този срок понастоящем е 3 месеца, а съгласно чл. 52, ал. 7 от Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването – 1 месец.

Настоява още предписанията за замяна на радиаторните топлинни разпределители и на индивидуалните водомери за топла и студена вода да съдържат задължително информация за годността на действащите уреди.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html