неделя, 26 май 2024 г.

Според НСИ доходите на българите нарастват през второто тримесечие с 9,7%, разходите се свиват с 1,3%

 

Снимка: интернет

Общите доходи на българските домакинства се увеличават на годишна база през второто тримесечие на 2020 г. с близо 10% при слабо намаляване на разходите, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода април – юни 2020 година с 9,7% спрямо същото тримесечие на 2019 г., достигайки 1698 лева, като в същото време общите разходи се свиват с 1,3% до 1384 лева.

Най-висок относителен дял през второто тримесечие на годината имат доходите от работна заплата (57,5%), следвани от доходите от пенсии (28,3%) и тези от самостоятелна заетост (5,0%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 0,3 процентни пункта, делът на доходите от пенсии се увеличава с 0,7 пункта, а от самостоятелна заетост намалява с 0,3 на сто.

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват до 975 лева от 894 лева година по-рано (скок с 9,2%), доходите от пенсии се увеличават до 481 от 427 лева (повишение с цели 12,5%), тези от самостоятелна заетост нарастват от 95 на 100 лева (повишение с 4,5%), а доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 52 лева (повишение с 12,7%).

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство намаляват през периода април – юни с 1,3%, достигайки 1384 лева.

Най-голям относителен дял през второто тримесечие заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (32,7%), следвани от тези за жилище (17,3%), за данъци и социални осигуровки (15,1%) и за транспорт и съобщения (10,9%).

Относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.3 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2019 г., делът на разходите за жилище – с 1,8 пункта, а на разходите за данъци и социални осигуровки – с 0,9 пункта, докато относителният дял на разходите за здравеопазване намалява с 1,0 пункта, за облекло и обувки – с 0,8 процентни пункта, за транспорт и съобщения – с 0,8 пункта, а разходите за свободно време, култура, отдих и образование се свиват с 1,7 процентни пункта.

Според НСИ през второто тримесечие на годината се увеличава потреблението на повече хранителни продукти средно на лице от домакинството спрямо същия период на 2019 година като консумация на месо, на плодове, зеленчуци, прясно мляко и яйца. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия и на сирене.

 

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html