понеделник, 26 февруари 2024 г.

Съдът отложи делото за Алепу

Административният съд в Бургас отложи гледането на делото, образувано по протест на Окръжната прокуратура срещу издаденото от Община Созопол разрешение за строеж в защитената зона Алепу. Причината е, че представител на възложителя на проекта не е редовно призован.

Преди началото от Прокуратурата заявиха, че строителното разрешение е нищожно.

Адвокатът на инвеститора “Главболгарстрой“ Димитър Данаилов заяви, че е издадено само едно разрешение за строеж.

На 5 юни тази година Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) да извърши незабавна проверка за законността на строежа на т.нар . Шофьорски плаж и да представи обобщен доклад.

В получения от ДНСК доклад се сочи, че от главния архитект на Община Созопол е издадено разрешение за строеж (РС) на 26.02.2018 г. за „укрепване на свлачище“ в м. „Алепу“, землище на гр. Созопол, на името на „Алепу вилидж“.

С нотариално заверена декларация от 28.08.2018 г. възложителят декларирал, че това разрешение няма да бъде използвано от възложителя, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване.

По повод заявление от 30.08.2018 г. за съгласуване и одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж и виза от 07.08.2018 г., от „Алепу вилидж“ главният архитект на община Созопол издал ново разрешение за строеж от 10.09.2018 г. на същото дружество за курортен комплекс „Алепу вилидж“ (етапно строителство) – първи етап – „укрепване на свлачище“ и втори етап – „курортен комплекс“ – подземна и надземна част, находящ се в м. „Алепу“, землище на гр. Созопол. Строежът е определен като строеж първа категория.

Разрешението за строеж от 10.09.2018 г. е влязло в сила на 27.09.2018 г. По реда на чл. 154 ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) са допуснати изменения на промени в инвестиционния проект, както и допълване на новото строително разрешение.

В хода на проверката от ДНСК е установено и че на 10.10.2018 г. с решение на главния архитект на община Созопол е вписан и нов възложител, който не фигурира като такъв в двете строителни разрешения. В доклада са изложени и други констатации, изясняващи действителното положение по случая.

Главен архитект на проекта е Ангел Захариев, съпруг на външния министър Екатерина Захариева. Пред bTV той заяви, че никога не е било тайна, че там ще има хотелски комплекс.

АНТЕНИ

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html