петък, 1 декември 2023 г.

Как се наказват престъпления срещу Републиката?

По-рано днес на брифинг говорителят на прокуратурата Сийка Милева каза:

Образувано е разследване по гл. 1 на НК на Република България. Ще станете свидетели на това как обвиняеми си партнират с журналисти, политици, за да защитят откраднатото от българския народ.
Тази кампания срещу прокуратурата се финансира с откраднати от тях стотици милиони и миларди левове.“
Милева спомена имената на Васил Божков и Цветан Василев. Малко по-късно Специализираната прокуратура пусна записи на телефонни разговори на хазартния бос. Чрез ползването на СРС-та е установено, че той е говорил с журналиста Огнян Стефанов, депутата Андрей Паунов и неизвестен мъж. Става ясно, че иска да прави Гешев „фигурант“ и че е срещу „Влади и Бойко“.
Божков отговори, че това са „разтърсващи доказателства“. Сайтът Биволъ разясни, че записите са „продуцирани с iTunes“, преди да бъдат пуснати.
Ето какво пише на сайта:
„Продуцентурата на Гешев се е изпуснала в бързината. Единият от записите е с два независими канала за гласа на Божков и гласа на неизвестен мъж. Останалите три записа са с миксирани канали – и в двата се чува едно и също.
Дали това издава оперативно-технически подробности на СРС-то, или е етап от евентуални монтажно-продуцентски манипулации на записите?
Във всички случаи този конкретен запис с двата канала трябва да се експертизира внимателно, защото прилича на радиопиеса – един си говори нещо в единия микрофон и иска пари, а Божков (на снимката неговият глас е горе) казва едни реплики в другия микрофон, които, като се извадят от контекста, стават за всякакъв разговор.
Записът може да бъде изтеглен тук и анализиран с програмата Audacity. https://prb.bg/upload/41261/09.07.20+Bozhkov+-+30.mp3″
Какво пише в Наказателния кодекс?

 

Глава първа.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Раздел I.
Измяна

Чл. 95. (Доп. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Чл. 96. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 1985 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с цел да подрови или отслаби властта в републиката или да и създаде затруднения лиши от живот държавен или обществен деятел, се наказва с лишаване от свобода двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
(2) Който със същата цел причини тежка телесна повреда на такова лице, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с целта по ал. 1 чрез палеж, взрив, наводнение или друго общоопасно деяние причини смърт на едно или повече лица, се наказва с лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, с доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Чл. 97. (Доп. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с посочената в предходния член цел извърши общоопасно престъпление по чл. 349 или 350, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Чл. 97а. (Нов – ДВ, бр. 41 от 1985 г.) (1) Който с целта по чл. 96 задържи някого като заложник, чието освобождаване поставя в зависимост от изпълнението на определено условие от страна на държавата, на държавна или обществена организация или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.
(2) Когато в случаите по предходната алинея деецът заплашва, че ако поставеното от него условие не бъде изпълнено, ще причини смърт или тежка или средна телесна повреда на задържания, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html