събота, 24 февруари 2024 г.

НС прие на първо четене промени за работата от разстояние

Снимка: Архив

Със 136 гласа „за“ и петима „въздържали се“ парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, внесени от Министерския съвет.

Те предвиждат прецизиране на работата от разстояние и са насочени към осигуряване на гъвкавост на организацията на работа и сигурност за страните от трудовото правоотношение, включително и по отношение на организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на работа и контрол на работното време.

С предложенията са представени балансирани решения относно регулациите за работа от разстояние и отговорността за гарантиране на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

Въведено е т.нар. „право на изключване“, което дава право на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка.

Регламентира се и възможността за използване на автоматизирана система за отчитане на работно време, като според предложените промени работодателят е длъжен, при поискване, да предостави данни от нея на работника.

„Искам да взема отношение по законопроекта на правителството. С оглед дигитализация на икономиката трябва да съобразим трудовото законодателство с тези нови форми на работа – дистанционната, но да намерим баланс, при който не затруднява административно работодателите, но въвеждаме стандарти за сигурност и безопасност на работното място. Ще водим дискусии между първо и второ четене“, заяви Искрен Арабаджиев -ПП-ДБ.

Вторият проект на „Възраждане“ не бе приет. Неговата цел беше да бъде премахнат шестмесечния срок за изплащане на обезщетения при незаконни уволнения, като се предлага обезщетението за оставане без работа при оспорване на уволнението да обхваща целия период, през който работникът е останал без работа до неговото възстановяване.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html