четвъртък, 22 февруари 2024 г.

Депутати от ГЕРБ и ДПС предлагат лицензиите на АЕЦ да станат безсрочни

АЕЦ „Козлодуй“

Лицензиите за експлоатация на ядрени съоръжения, в които се използва, манипулира или се съхранява ядрен материал да са без срок. Това предлагат депутатите Делян Добрев от ГЕРБ-СДС и Станислав Анастасов от ДПС. Промените са записани в нови текстове на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Текстовете се очаква по-късно днес да бъдат разгледани за първо четене в енергийната комисия към парламента, чийто председател е Делян Добрев.

Основният аргумент да бъде направена безсрочна лицензията на ядрената ни централа е, че така е в много страни, а също, и че международните партньори не разбират защо трябва да бъде получавана нова лицензия за експлоатация на всеки десет години. Освен това в мотивите се казва, че новите ядрени мощности са със срок на експлоатация от 60 години и затова е нормално лицензиите да са по-дълги. Промените обаче ще важат и за старите мощности на българска територия.

За последен път лицензии за експлоатация на пети и на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ бяха издадени от Агенцията за ядрено регулиране през 2017 г. и 2019 година, съответно. Така те трябва да изтекат през 2027 и 2029 година. Двата блока работят успешно от 1987 година и 1991 година и съответно са на 37 и на 33 години. При последната модернизация на централата, доклад на руската компания „Росатом“ показа, че блоковете могат да работят успешно още между 50 – 60 години.

В новият законопроект се казва, че започнатите процедури за издаване на лицензии се довършват по стария ред. За всички останали ще важи правилото, че трябва да бъде подадено заявление за смяна на лицензията до Агенцията за ядрено регулиране от срочна на безсрочна.

Остава задължението на ядрените оператори да правят преглед на безопасността на съоръженията на всеки десет години, както досега. Резултатите заедно с предписания за изпълнение и напредъка за модернизиране, трябва да бъдат предоставяни на ядрения регулатор. В случай, че той не ги приеме има правото да отнеме лицензията на централата.

Освен по отношение на лицензиите, в законопроекта се въвеждат и облекчени процедури при изграждането на нови ядрени мощности. Така например от текстовете отпада текста – „когато при експлоатацията на ядрената централа е възможно въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава, министърът на външните работи уведомява компетентните органи на тази държава и предоставя при поискване от тяхна страна необходимата им информация за оценка и анализ на възможното въздействие на централата на тяхна територия от гледна точка на безопасността на населението и опазването на околната среда“.

Облекчава се и режима за издаване на строително разрешително, както и за изготвяне на подбробен устройствен план на бъдещата площадка. Разделят се режимите на разрешение по отношение на Министерския съвет – „по принцип“ и „по същество“. Изискванията за социално икономически анализ, анализ на бъдещото съхранение на радиокативните отпадъци и отработено гориво, както и оценката на ядрената безопасност, ще могат да започнат след решение „по принцип“ на Кабинета.

Текстовете предвиждат и при извеждане в експлоатация да се обединяват лицензиите на обекти, които са функционално свързани и имат общи конструкции, системи и оборудване.

Справка на страницата на Агенцията за ядрено регулиране показва, че вече са подадени заявления за лицензии за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“, както и за издаване за експлоатация на Специализирано поделение „РАО-Козлодуй“ на ДП „РАО“. Съответно тези процедури трябва да бъдат довършени по сега съществуващия ред, ако новият бъде приет, според написаното в закона.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html