неделя, 10 декември 2023 г.

Проф. д-р Касимира Станева бе преизбрана за председател на Съюза за стопанска инициатива

Проф. д-р Красимира Станева

Проф. Д-р Красимира Станева бе преизбрана за председател на Съюза за
стопанска инициатива. Общото събрание на Съюза я подкрепи с пълно
единодушие. Всички членове на организацията засвидетелстваха своето
доверие към нейния богат академичен и управленски опит, също и висок
обществен авторитет.

„Съюзът за стопанска инициатива е мястото, където бизнесът среща
иновациите и екологичните технологии. За това наш приоритет ще
продължава да бъде повишаването на дигиталната култура на нашите
членове, за да могат те да се справят с предизвикателствата, свързани с
дигиталната трансформация. Ще продължим да работим и ще насочим своите
усилия в посока подобряване на инвестиционния климат в страната ни, с
цел, преодоляване на различията между големите градове и регионите със
забавен икономически растеж. Наред с това ще работим и за разширяване на
международното сътрудничество с чужди работодателски организации, от
които да черпим полезен опит и с които да обединим сили и експертен
потенциал в общи каузи в полза на бизнеса”, очерта приоритетите пред ССИ
проф. Станева след избора й за председател.

Проф. Станева добави, че като иноватор ССИ ще насочи усилия в посока
оценка на ефекта от въздействието на електромагнитните лъчения върху
човешкото здраве и по-специално – подобряване на здравословните условия
на труд в “смарт” средата.

“Вярвам, че организацията притежава необходимия експертен потенциал, за
да бъде пионер и лидер в областта”, завърши проф. Станева.

Припомняме, че проф.Станева е председател и на Управителния съвет на
Българската асоциация по геомедицина и геотуризъм, професор в
Лесотехническия университет в София и ръководител на Центъра по
управление на качеството към университета. От 2006 година е едноличен
управител на консултантска фирма и управляващ съдружник в международна
компания. Експерт е в разработването, контрола и изпълнението на
различни проекти, както и мениджър по управление на риска. Член е на
Австрийската търговска камара, членува и в 7 международни професионални
организации в сферата на туризма, дигиталния маркетинг и др.

В рамките на Общото събрание бяха избрани и трима нови членове на
Управителния съвет на ССИ: Лазар Лазаров – изпълнителен директор на
Българска браншова камара „Пътища“, д-р Емил Янков от Национално
сдружение на частните болници и Орлин Тимов.

Новите членове на Контролната комисия на Съюза са кметът на Община
Поморие – Иван Алексиев и Светослава Георгиева.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html