събота, 2 декември 2023 г.

Осъдиха бившия здравен министър Стойчо Кацаров за конфликт на интереси

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) спечели окончателно делото за конфликт на интереси срещу Стойчо Кацаров в качеството му на служебен министър на здравеопазването, съобщават от комисията. Това става ясно от решение на Върховния административен съд (ВАС), който отменя решението на първоинстанционния Административен съд – София град (АССГ) и потвърждава постановеното от Комисията.

Магистратите постановяват, че като министър Стойчо Кацаров е утвърдил документ в интерес на свързано с него сдружение с нестопанска цел. „Подписаният от министър Кацаров проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2014 г. за утвърждаван на медицински стандарт „Клинична лаборатория“ е станало на 18.05.2021 г., т.е. докато още не е било вписано в ТРРЮЛНЦ освобождаването му като председател и член на УС на Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“, но в същото време той е заемал и изпълнявал длъжността министър,“ се казва в съдебното решение.

Припомня се, че Кацаров е член и председател на УС на Сдружението от неговото създаване до 10.06.2021 г., датата, на която заличен във връзка с назначаването му за служебен министър, като след освобождаването му от правителството отново влиза в управителния съвет. Т.е. налице е трайна връзка между посочените субекти, налагаща дефинирането им като свързани лица по смисъла на §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ, се допълва в решението на ВАС.

„В своята практика Върховният административен съд нееднократно е посочвал, че за съставомерност на деянието … достатъчно да е налице формално нарушение на императивната законова разпоредба, водещо до възникване на съмнение в начина, по който се осъществяват съответните публични длъжности… Целта е предотвратяването на съмненията, че лицата, заемащи висши публични длъжности, осъществяват правомощията си на базата на лични и роднински отношения, а не на базата на законоустановени критерии“, подчертават магистратите.

Кацаров е осъден да плати глоба от 5000 лв., да възстанови дневното си възнаграждение за деня, в който е бил в конфликт на интереси, подписвайки проекта на Наредба и да заплати направените от Комисията разноски по делото.

Припомняме, че дирекция „Противодействие на корупцията“ в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество /КПКОНПИ/ започна проверка в Министерството на здравеопазването относно процедурата за закупуване на бързи антигенни тестове на ученици.

Проверката е по сигнал, в който се съдържат твърдения за допуснати
сериозни нарушения при избора на изпълнители и класирането им, както и по медийни публикации, съдържащи изявления на бивш заместник-министър на здравеопазването. Предмет на проверката са и данни за завишени цени на тестовете и забавяне на доставките им.

От министъра на здравеопазването е изискана пълната документация по избора на изпълнители и сключените договори за доставка на бързи антигенни тестове за ученици. Тогава Стойчо Кацаров заяви, че ще даде обяснение пред антикорупционната комисия, когато му кажат.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html