неделя, 10 декември 2023 г.

Административният съд се произнесе по жалбата на Ваня Григорова

Снимка: Архив

Административният съд на София – град (АССГ) образува административно дело № 10768 от 2023 г. по жалбата на Ваня Григорова, в качеството ѝ за кандидат за кмет на Столична община и Иван Таков, в качеството му на председател и представляващ МК „БСП за България“ срещу Решение № 1094-МИ/06.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия Столична за избор на кмет на Столична община.

Първоинстанционният съд отхвърли направеното в жалбата искане за спиране на предварителното изпълнение на решението на столичната ОИК.

Жалбата на Ваня Григорова, в качеството ѝ за кандидат за кмет на Столична община и Иван Таков Съгласно чл. 1, ал.1 беше подадена вчера и съгласно правилата беше изпратена на ОИК-Столична за незабавно окомплектоване с административната преписка и изпращането им в съда.

Преписката се върна обратно в първоинстанционния съд днес около обяд и делото веднага беше образувано за разглеждане, като съдът се произнесе незабавно по искането за спиране на предварителното изпълнение. Определението по искане за спиране на изпълнението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html