събота, 2 декември 2023 г.

Тристранката се събира в сряда: Обсъжда линията на бедност и нулевата ставка за хляба

Снимка: БГНЕС

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в сряда от 15.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния дневен ред:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г., внесен от министъра на труда и социалната политика.

2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от министъра на финансите.

3. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху доходите на физическите лица, внесен от министъра на финансите.

4. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от министъра на финансите.

5. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от министъра на финансите.

6. Проект на Закон за допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от министъра на финансите.

7. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от министъра на финансите.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html