петък, 19 април 2024 г.

КС единодушно отказа тълкувание за мандата на ВСС

Снимка: БГНЕС

Конституционният съд единодушно отклони искането на главния прокурор за задължително тълкуване на чл. 130, ал. 4, изречение първо от Конституцията и искането на тричленен състав на Върховния административен съд за задължително тълкуване на чл. 130 от Конституцията и прекрати производството по конституционното дело, става известно от сайта на съда.

Искането е свързано с изтеклия мандата на Висшия съдебен съвет и е отправено от Иван Гешев, преди да бъде освободен от длъжността главен прокурор.

В искането се поставят три основни въпроса. Два от тях са: прекратяват ли се функциите на съвета с изтичане на мандата му и допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право – председателите на  Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор.

Третият въпрос е: конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт.

 

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html