неделя, 14 април 2024 г.

Атанас Славов подкрепи мерките на ЕС за достъпа за правосъдие

Атанас Славов
Снимка: БГНЕС

Правосъдният министър Атанас Славов изрази българската подкрепа за общоевропейски мерки, които подобряват достъпа до правосъдие, най-вече на хората с увреждания, и подкрепи посоката за максимална дигитализация на правосъдието по време на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи” в Логроньо, Испания. Той защити и необходимостта от обща европейска регулация в сферата на криптовалутите.

Министър Славов посочи, че България последователно работи за преодоляването на предизвикателствата при осигуряване на достъп до правосъдие, като подчерта, че дигитализацията на правосъдието е един от приоритетите на правителството. В рамките на дискусията за необходимостта от отмяна на запрещението в страните членки на ЕС той заяви, че в МП е работено по законопроект, който да въведе подкрепеното вземане на решения и по този начин ще отпадне институтът на запрещението. “България е една от малкото страни в ЕС, в които все още съществува форма на запрещение и ще се стремим към премахването й в съответствие с европейските практики и стандарти за защита правата на човека”, заяви пред колегите си той.

Атанас Славов изтъкна българския опит, както от законодателен, така и от практически характер за подобряване на ефективния достъп до правосъдие на хората с увреждания. С последните промени в Закона за правната помощ се разшири обхватът на лицата с гарантиран достъп до правна помощ, включително лицата с физически и ментални увреждания. Голяма част от съдилищата разполагат със софтуерен продукт за синтез на реч „Speech Lab 2.0”, предназначен за хора с увреждания.

В гражданския процес законът предвижда, че когато в делото участва глухо или нямо лице, му се назначава преводач на жестов език. Устният превод и тълкуването може да се извършат и чрез видеоконференция. Съгласно правилата на наказателния процес, когато свидетелят или обвиняемият е глух или ням, компетентните органи му осигуряват превод на разбираем за него език, както и писмен превод.

По темата за защитата на пострадалите от престъпления правосъдният министър заяви, че България подкрепя предложението на Комисията за промени в Директивата за защита на жертвите. Той изтъкна, че у нас вече бяха направени законодателни промени със съществени мерки срещу ревиктимизацията на жертвите. “Повишаването на информираността на пострадалите за техните права е от изключително важно значение за упражняването им в рамките на наказателното производство”, заяви той. Като добри примери той посочи, че Министерството на правосъдието поддържа интернет страница с подробна информация на четири езика за правата на пострадалите и за възможността за получаване на парично обезщетение за вреди, причинени от престъпление. В страната действат и няколко денонощни телефонни линии, на които могат да се подават сигнали за престъпления и жертвите и техните близки да потърсят подкрепа в случаи като домашно насилие, насилие над деца, трафик на хора и др.

“Като добра практика може да посочим и приетите наскоро в България законодателни промени, които позволяват съдебен контрол на отказите на прокуратурата да образува наказателно производство, като на пострадалите от престъпления се дава възможност да обжалват съответните прокурорски постановления. Това предоставя допълнителни гаранции за упражняване на правата на жертвите на престъпления в рамките на наказателното производство”, заяви Славов.

В рамките на неформалния съвет “Правосъдие и вътрешни работи” се проведе и работен обяд, по време на който министрите обсъдиха предизвикателствата, произтичащи от нарастващата заплаха, която организираната престъпност и киберпрестъпността представлява за гражданите на ЕС. Министърът защити позицията, че е необходима обща европейска регулация в сферата на криптовалутите, което ще допринесе за ефективното разследване на престъпления, съобщиха от пресцентъра на министерството на правосъдието.

 

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html