неделя, 26 май 2024 г.

Иван Гешев със становище до ВСС: Не съм извършил каквото и да било нарушение на служебните си задължения

Снимка: БГНЕС

По-рано съобщихме, че четирима членове от ВСС депозираха второ предложение за отстраняването на Гешев.

Главният прокурор Иван Гешев изпрати становище до членовете на Пленума на Висшия съдебен съвет:

Публикуваме текста на становището:

„На първо място следва да се има предвид, че не само не съм, но и обективно не бих могъл да наруша служебните си задължения на главен прокурор, защото на датата 1 май 2023 г. функциите на главен прокурор в пълен обем са изпълнявани от мой заместник.Със заповед МРД-08-355/24.04.2023г. съм разпоредил за времето от 28.04.2023 г. до 17.05.2023 г., включително, да ме замества Директора на НСЛС и заместик на главния прокурор по разследването г-н Борислав Сарафов, който слответно е изпълнявал функциите на главен прокурор на 1 май 2023г. – денят на твърдяното в предложението нарушение. Нарушение на служебните задължения не би могло да се извърши във време, в което не се изпълняват такива, за разлика например от действия, чрез които се накърнява престижа на съдебната власт, които биха могли да се извършат по всяко време от целия период на заемането на конкретната длъжност.

На второ място, дори и на конкретната дата 1 май 2023 г. да изпълнявах функциите си на главен прокурор, не бих могъл да наруша служебните си задължения, отново по обективни причини, тъй като с факта на извършване на престъпното деяние, квалифицирано като престьпление по чл.108а от НК, съм придобил фактическото качество на пострадал, и от този момент нататък не бих могъл и не съм изпьлнявал каквито и да било служебни задължения по или във връзка с образуваното досъдебно производство поради процесуалната несъвместимост на двете качества. Именно поради тази причина, с изрична заповед, след преустановяване на отсъствието ми, съм разпоредия при постопване в в ВКП и АГП на материали по образуваното на 1 май 2023 г. досъдебно производство за престьплението по чл.108а от НК или материали вьв връзка с това досъдебно производство, същите да се докладват за насочване и разпределяне на конкретен заместник на главния прокурор при ВКП, а в негово отсъствие на друг заместик на главния прокурор при ВКП.

На следващо място, независимо от юридическата несъстоятелност на твърденията в предложението предвид изложеното в предходните два абзаца, съм задължен да изясня фактите за случилото се на 1 май 2023 г. и да заявя, че не съм давал каквито и да било разпореждания и указания на когото и да било във врьзка с извършеното на 1 май 2023 г. престпление и неговото разследване. Не съм давал указания или разпореждания нито на разследващите органи, нито на наблюдаващите прокурори, нито на присъствалия на местопроизшествието г-н Борислав Сарафов /в качеството му на най-висшестоящия в системата на прокуратурата към този момент/, нито на други ангажирани по служба лица, нито на граждани, намирали се по една или друга причина в близост или около мястото на взрива.

От посочените факти става ясно, че не съм давал каквито и да било указания или разпореждания на органите на досъдебното производство, израелският експерт не е участвал в действия по разследването по досъдебното производство. Не е допускан на територията, на която е извършван оглед на местопроизшествие и не е осъществявана намеса в работата на компетентните органи.

С оглед изложеното предложение на шестимата членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за предсрочното ми освобождаване от длъжността „главен прокурор“, с което сте сезирани, считам за изцяло и изначално неоснователно, защото не съм извършил нарушение на служебните си задьлжения по смисьла на чл. 129, ал.3, т.5 от КРБ, а и обективно не бих могъл да извърша такова предвид изтъкнатите аргументи“, обяснява Гешев в мотивите си“.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html