Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

АНТЕНИ МЕДИЯ ГРУП ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206171177, със седалище и адрес на управление: гр. София, град София, ул. Незабравка № 33

Дружеството притежава и управлява медийния сайт: anteni.bg

 1. Настоящата политика съдържа информация начина на обработване, типа данни, които се събират, целта на използваните данни и достъпа на трети лица до тези данни, както и опциите, които потребителите имат във връзка с използването и събирането на данни.
 2. /дружеството/ не събира и не обработва лични данни на потребителите по смисъла на Всеобщия регламент за защита на личните данни.
 3. Автоматично събиране на данни – при всяко посещение на сайта, автоматично и без каквито и да е било други действия от страна на потребителя се изпращат следните данни, които не са лични:
  • IP адрес;
  • Дата и точно време на достъпа;
  • Уеб страница или приложение, от което се осъществява достъпа;
  • Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;
  • Използван от потребителя браузър и евентуално операционна система на свързаното с интернет устройство, както и доставчика на интернет услуги.

Тази информация се съхранява в така наречения Log file с цел осигуряване на безпроблемно изграждане на връзка, удобно използване на страницата, оценяване на системната сигурност и стабилност.

 1. Данни, събирани от прочитане на бисквитки – Бисквитките не съдържат чувствителна информация или лични данни, с които потребителите могат да бъдат идентифицирани. Целите, за които бисквитките се използват, са основно следене и анализ на поведението на потребителите с цел персонализиране на услугата. Повече информация за бисквитките можете да намерите в „Политика за „бисквитките““.
 2. Анкетиране на потребители – ако потребителите на сайта участват в проучвания, то това става изцяло доброволно. Тези допитвания са анонимни, в тази връзка от потребителите не се изисква въвеждането на каквито и да е лични данни
 3. Линкове към други сайтове – сайтът не упражнява контрол и не носи отговорност за практиките и политиките за поверителност на тези сайтове.
 4. Предоставяне на информация на трети лица – сайтът използва услугата за уеб анализ и ремаркетинг Google Analytics на Google Inc. Услугата използва бисквитки, за да се анализира използването на сайта, които не съдържат лични данни на потребителите. Повече информация можете да намерите в „Политика за „бисквитките““.